:.:.pranc.:.:.

کاش واژه حقیقت آنقدر با زبان ما صمیمی بود ، که برای بیان کردن

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ :.:.pranc.:.:. خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

 پیش فرض عکس متن دار
این تصویر تغییر اندازه داده شده است. روی نوار جهت مشاهده سایز اصلی تصویر کلیک کنید. سایز اصلی تصویر 900x600 می باشد.

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


[ یک شنبه 5 / 7 / 1398برچسب:عكس,

] [ 11:21 AM ] [ Maedeh ]

[ ]

Arrow ~~ دختــــرونــهـــ ~~مـرد بـآیـد مـــرد بـآشه...مـَرد بـآیــد تـه ریـش دآشـتــه پـوسـتــش َمــ بـُرنــزه بـآشــه

صـدآش بـآیـد مَـردونـه بـآشـه تـآ وقـتـی از جـیـغ جـیـغــآی خـودتــ خـسـتـه مـیـشـی 

یـه طـنـیـن دیـگــه بـهـت آرآمــِـش بـده

موهـآش کوتـآه بـآشه.پیرهـَטּ مردونـه بـپــوشـــ ـــه بــو اُدکلنـِش همه جـآ رو بـَر دآره ....

آسـتـیـنـش ُ تـآ آرنـج بـزنـه بـآلـآ،اَبـروهـآشَ مـ بـر نـدآره 

دمــآغـش عـمـلـی نبــآشـه.قــدش هـم از زنــش بـُـــلــنــد تـر بــآشـه....
+++
خــط خــطی هـای مــَـــن !

 

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


[ یک شنبه 5 / 7 / 1398برچسب:دوخترونه,

] [ 11:3 AM ] [ Maedeh ]

[ ]

پیش فرض ~~ والپیـــرهـای دختــــرونــه ~~

 

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


[ یک شنبه 5 / 7 / 1398برچسب:دوخترونه,

] [ 10:50 AM ] [ Maedeh ]

[ ]

[ سه شنبه 19 / 3 / 1398برچسب:نقاشى سلنا و جاستين,

] [ 12:1 AM ] [ Maedeh ]

[ ]

 طريقه استفاده : تصوير مورد نظر را سلكت كرده وسپس copy كنيد و در مكان مورد نظر خود آن را paste كنيد

    

 

  


ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


[ جمعه 15 / 3 / 1398برچسب:تصاوير زيبا,

] [ 10:54 AM ] [ Maedeh ]

[ ]

 

 

 

 

 

بـُزرگتَـریـטּ اشتباهـ مـا ایـטּ اَستـ ڪہ :

 

گاهے آכَمـ هـا رو

 

 


 

بسـیار طولـانے تـَر از چـیزے ڪہ لیـاقَتـشـ را כارنَـכ ،

 

 

כَر زنـכگے مـاטּ نگاه مےכاریمــ …

 

 

اسبــابــ بازےهایـݜ را جمـ؏ میڪرנم….

 

ماتـــَـم بــُرנ…..

 

وقتےנلــم را נر میاלּ آنهــا נیـנم..!!

مــــے گــُــویـَـنــد ســـــآدِه ام،،


مـــے گـُــویــَـنـــد تــُــومَــــرا بآ


یــِک جُمـــــلـــﮧ


یـِــک لَبـــــخـنـــد،،،


بـِـــﮧ بــازےمیـــــگیــــرے


مــــــے گـُــــوینــــد تـَــرفنــد هـــآیت، شِـــیطنـــتهــــآیت


و دروغ هآیـــت را نمــــے فَهمَــــم ... !!


مــــــے گویند ســــآده ام


اما تــــُـوایــטּرا باوَر نَکـُـטּ


مـــَـــــטּ فـــــقــــــط دوســـتـــَــت دارم،

 

هَمیـــــــــטּ!!!!

و آنــــها ایــــטּ را نِمـــــــے فـَـــهمنــــد...

 

 

 

 

 

خــــــونــه مــُشترکــ با عشــشقو نفســـت....!!

 

 

خوش بحالـــت آے تــ ویــے کــ با عشقتـــے

 

و میخونــے ایــــنو!

 


خــُدایــا

بـَراے خـامـوشے شـَب هـاے انتـِظـارم

 

فـَقـَط یکـــ " فـوت " کـافیـست


خـاموشـَم کـُن


خـَستـه ام .. !!!

 

וے ڪـוش ...

 

فــرבו ڪـــﮧ וز خــפוب بـیــבוر مـیـشـבҐ


زنـבگــے رنـگ בیـگرے بـﮧ خــפב مـے گـرفت …

 

رنــگ رפ یـוهـוیــم ... !   !   !

 

تـَـلخ تریـטּ خُـבاحافظے ِعُمرم !


خـבاحافظـ ـ ــ 

تَـنہا خواسته ام ایـטּ بوב

ڪہ نگاهَـم ڪنـב

و او هـم بگویَـב

خـבاحافظـ ـ ــ . . .

اَمّـ ـ ـــا انگــــــــــار

בیگر ارزشــ ِ یڪ خـבاحافظـے را

هَـم نـבاشتـم. . .

 

ایـــטּ خوבمـــم

 اوضــآم خــرآبــه 


בآغـــونَــم !


گـــُنگــَم..نمیـــבونَــم چــکآر کنـــَم؟!


حـــآلَــم از پســـر بـــهم میـــخوره...:(همـــشوטּ یــ مشـــت شــآرلاتــآنــטּ...


وقـــتے  با عشقـــت باشیـے ...


بــِ هر آشـــغآلے  نمے گی عشـــقَم...


محتـــآج محبـــت یــِ بــے  هَمــه چیـــز نمـــے  شـے ... !!!
شــُבم یــِ  افســـرבه کــه هَمــَش تو فـــکرهـ ...گـــآهــے اَشــک مــے ریـــزه ...


گـــآهــے تو اشکــآش لبخنــــב ...مـטּ یــ בیــوونَـــــم کــه نمــے בونــه 


בنـــبآل چــے مــے گـــَرבه ...


مــטּ چــ مــَرگــمه؟!؟


الـــ هــﮧ چـــتــﮧ ؟؟


بـــگو ...

حــــرفــ بزטּ...


بـــگو ...


گــریـــﮧ کــُטּ ســَبُک شــے !!!


خــــوטּ گریـــه کـــُטּ ســـآבه مــטּ...
بـــَس کـــُטּ ...


...همیشـــه نمـــے شود 

خود را زد به بـــے خیـــالـــے و گفــــت :

تنهــــا آمده ام ؛ 


تنهـــا مـــیروم ...

یڪــ وقـــت هــایـــے !

شایـــد حتـــــے براے ساعتـــے یا دقیــقه اے ؛

ڪــم مــی آورے ...


دل وامانـــده ات یــڪــ نفـــر را مـــــے خواهــد !

ڪـــــﮧ تـــا بینهـــــ ـایـــتـــ

عاشقانهـ دوستـــَش دارے ... !!


هـــی تو ڪـــــﮧاز مـــَטּ گـــُذشتـــے...!

او هــــَم از تـــو میـــگُـــذَرَد...!

....حس بوכنت قشنگ تریـטּ حس دنیاست

تو ڪـﮧ باشے . . .

هر روز را . . . نــہ !

هر ثانیـہ را . . . عشـ♥ــق است !!لعنتے ،

כستِ ڪم ...

بين شعرهاے مـטּ،

כستـش را نگـير.

بــے انـصاف!

مــــــرכم כارنـכ ايـטּ شعرها را مـے خـوانــنـכ...!اَگــ ــر 

هــَטּـــوز هَمـ تــ ــو را آرزو مـیـکُنَمــ...

بَـــراـے ِ بــے آرزو بودטּ مَـــטּنـــیــستــ

شــ ــايَـد...

آرزويـے

زيبــ ــاتَـر از تــ ــو سُـراغ טּــدارَمـ...
چـﮧ بـــا صـَلابـَـت حـُــک ґَ مـے בهــے !کـِﮧ،

פَــواســــَـت را جـــَمع کـُלּ ...!

פּ مـَـלּ مــے مــــانــَـ ґَ ،

کـﮧ چــِـگونـﮧ جـَــمعـش کـــُــنـ ґَ !

פּقــــتـے ..


تَمـامَش ..

پیــش ِ تـــפســــت !!!


 

 

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


[ پنج شنبه 19 / 2 / 1398برچسب:شعر , عكس,

] [ 2:43 PM ] [ Maedeh ]

[ ]

 

 

פֿבآیـــــــــآ..


مے פֿواهمـــــــــ اعتــــــــراف ڪُــــــنَـمـ..

בیگـــر نمے توآنــــَمـــ ؛פֿـسـتـہ اَمـــــــــ..

"مًـــــرآ" از مـטּ بگیر..

مآلہ פֿوבتـــــــ..

مــَטּ نمے تــًوانــَم نگهشــ בارمـ..

 

ســلآ..Ґ

 

یــِ مــُــבَتــ نــَـبــوבمـ...


نـــتَم شـــارژ نــــבآشــت....


בِلـَــمـ بـَـرآیــ وِِِبـَــم و عشـــقآمـ کــه


شماییـــלּ کهـ בآرے مــے خــونی یــِ ذَره شــُבه بــود...


عیــב رو کـــلا نیـــســتَمـ 


خــهلے نـــآرآحــــتَمـ خهـــلے...

عیــב اَولــ میریـــم جـــُنوبـــ...


بــــهـ احـــتمآل زیـــآد روآبــط عــمومے شِــرکــَت شــوهَــرعمــَمـ اینــآ...

 

جشـــלּـ  میــذارלּـ  کــه تــوش کنـــسرتم هَــست..


نمیــــבونـــَم خـــوآننــــدش کیــــه؟!


اَمــــآ هـــَر کے بــوב عکــس کـــنسرتـــو و خــودشــو


(خـــودمو=>خخخـ)


مــے ذارَمــ ...


بـــعــدِشــ مــے رَمــ شـــُمآلــ...! 

بـــَرآمـ از خــودتــوלּ و عشـــقِتوלּ بــگیــב...


                بــگیــב مـــלּ چــه غلطـــے کـــُنَم؟!


اگـــه تـــآ تـــه عیـــב آپــ نکرבمــ...


تـــهنآم نـــذاریــב...


الـــ هه عـــآشـــقتونــــه !!


میـــرَمــ تا هر وقـــت کهـ اومــבمـ


نـــفَــــسآ....

 

____

 

بــعــב از رفتـــنشــ ...

موهایــــم را از تـــَه زבم ...


בیــوانــه اَم مــــے کرב

خاطــره בســـتانـــَش ....

 

 

 

 

شــونــه آ ב Ґ   کــِه هیچــے

شونــه تــخــمــ مرغ هــَم پیــבآ نمیــشه ..

سَــرِمــوלּ رو بــذاریــҐ روشــ یــ בل سیـــر گریـــه کُنیـــم :(


 


 

 

يـــادش بـــפֿــيـر
مــטּ بـــودҐ و آرزوے تـ[♥]ـو

و اویــے وجــود نـداشـت

ايـــטּ روزهــا . . .


تـ[♥]ـويـے و او

مـــטּ مـــانـدҐ و פֿـــدا . .:((بــراے ✖ פֿـــیــانت ✖ هــزار راه استــ . . .

ولــــــے . . .

×هیچـڪـבام× بــہ اندازه

تَظاهـــر بــہ {בوســــت בاشتــלּ }   ڪـثـیــف نیسـتــ . . .

 

 

 

 

کسے با سیــگآر مر ב نشـــב

اما פֿـــیلیا با نامرבے سیگار ے شــــُבن :( ! ! !

 

 

בلتــלּـگـــے یعـــלּــے . . .


بشیــלּـے بـﮧ خاطراتت باهاش فک کــלּــے ...

بعـב یـﮧ لبخــלּــב بیاב رو لبت ولے چـלּـد لحظـﮧ بعـב شورےاشکهاے لعـלּـتے .

 


هَـ ـر روز نـَبوבَنتــــــــــ رآ


بـَر دیـــــــوآر פֿــَـ ـــط مـﮯ ڪِشـَـــ ـــــم

بـــِـبیـــــــטּْ ایـטּْ בیــــ ــــوآر ِ لآمـُـروّ تـــــْـــــــ

בیگــَــ ـــر جـآیـــﮯ بَرآے פֿـَــ ـــط زَבَטּ نـَــ ــــבآرَב!!!

פֿـُــوش بــِـہ פــــ ـــآلِ تــــُ ــــو

ڪِـہ פֿـــیآلِ פֿــُـوבَتــــــْ ــــــ رآ رآפـَــتـــ ْــــــــ ڪـَـرב ے

تَنـہــآ یــِڪ פֿــَــ ــــط ڪِشیـב ے

آنـْﮩـــَــ ــــم رو ے ِ مــــَ ــــטּ !!! :(

 

 

خَندھ ام  میگیــــرَد

وَقتے پـَـــس از مـُـدَتــــ ها بے خَبرے

بے آنکھ سرآغے از این دِل آوآرھ بگیرے

میگویے : دِلم بَرایت تنگــــ است ..

یا مَرا بــھ بازے گرفتھ اے

یآ مَعنے وآژه هایَت را خوب نِمیدآنی

دِلتَنگےاتــــ ارزانے خودَتــــ ...

 

 

گاهـــﮯ...

حجم ِ בلتنگـﮯ ـهايَـ م

آنقدر زيــآد مـﮯ شـوב

ڪــﮧ دنيــا با تمامـ ِ وسعتش برايَــ م تنگ مـﮯشوב 

בلتنگ ِ ڪـسـے ڪـﮧ گردش ِ روزگارش

بـﮧ مَــ טּ ڪـﮧ رسيـב از حرڪـت ايستاב 

دلتنگ ِ ڪـسـے ڪـﮧ בلتنگـﮯـهايَـ م رـآ نديـב 

دلتنگ ِ خوבمـ

خوבے ڪـﮧ مدتهاست گم ڪـرבه امـ ...

 

لـــَحظهـ ے قشـــنگیهـ وقتــــی اونـــی کـــهـعاشــــِقِــشی نیــــمه شَــــب

 

از پُـــشت بــــغلت میکنهـ…

 

آروم دَســـتاشو حلقه میـــــکنه בورتو  ..

 

نَفَســـای گَرمِش میـــפֿــوره به گرבنت و آرومـــ زیـــره گوشـــِت زمــــزمه می کنه :

” בوستت בارم”

 

ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮב ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﻮב

ﺍﯾـــﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ…

ﻓﻘــﻂ ﺗــــــــــ ـــــ ـــــــــــــﻮﺭﺍ ﻣﯿــﺨﻮﺍﻫـﻢ!!! …

..
 
  مـפֿـَاطـــب قشـــنگم!

بــــﻪ ﺧـﻮﺩﺕ

ﻧــــﮕﯿﺮ...

 

مــــرگ را میگویـــم!

 

 

لَعنت به بعضی آهــــنگا

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


[ پنج شنبه 19 / 2 / 1398برچسب:عكس, جملات عاشقانه,

] [ 2:37 PM ] [ Maedeh ]

[ ]

[ سه شنبه 24 / 10 / 1391برچسب:,

] [ 4:32 PM ] [ Maedeh ]

[ ]

[ سه شنبه 24 / 10 / 1391برچسب:,

] [ 3:53 PM ] [ Maedeh ]

[ ]

[ پنج شنبه 7 / 10 / 1391برچسب:,

] [ 3:41 PM ] [ Maedeh ]

[ ]

[ پنج شنبه 7 / 10 / 1391برچسب:عكس فانتزي,

] [ 3:37 PM ] [ Maedeh ]

[ ]

[ پنج شنبه 7 / 10 / 1391برچسب:,

] [ 3:23 PM ] [ Maedeh ]

[ ]

[ پنج شنبه 7 / 10 / 1391برچسب:فانتزي,

] [ 3:16 PM ] [ Maedeh ]

[ ]

[ پنج شنبه 7 / 10 / 1391برچسب:,

] [ 3:15 PM ] [ Maedeh ]

[ ]

[ پنج شنبه 7 / 10 / 1391برچسب:,

] [ 3:11 PM ] [ Maedeh ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه